Socis Armenteres

Captura.JPG

Equipament audiovisual

Joaquim Castells, 11

93 666 43 01

comercial@comensa.es

comensa.es

Ràcords i accessoris en llautó per a fluids

Del Sol, 22

93 666 03 25

rmmcia@rmmcia.com

rmmcia.com

Assessoria i compravenda de maquinària gràfica

Joaquim Castells, 1

93 685 44 35

albert@ventgraf.cat