Privacy policy cat 2019-03-13T13:25:11+00:00

A l´ ASSOCIACIO D´EMPRESARIS DELS POLIGONS D´ACTIVITAT ECONOMICA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT l´informem que seguim tractant les seves dades d´acord amb el seu consentiment.

“De conformitat amb l´establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l´informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIO D´EMPRESARIS DELS POLIGONS D´ACTIVITAT ECONOMICA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT amb CIF G61315479 i domicili social a

C/ HOSPITALET 25 08980, SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), amb la finalitat d´atendre les seves consultes i remetre-li l´informació relacionada que pugui ser del seu interés. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIO D´EMPRESARIS DELS POLIGONS D´ACTIVITAT ECONOMICA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, informa que les dades seran conservades durant el plaç estrictament necessari par a cumplir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vosté es compromet a comunicar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

ASSOCIACIO D´EMPRESARIS DELS POLIGONS D´ACTIVITAT ECONOMICA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per aquest motiu que ASSOCIACIO D´EMPRESARIS DELS POLIGONS D´ACTIVITAT ECONOMICA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan aquestes siguin inexactes.

D´acord amb els drets que li otorga la nromativa vigent de protecció de dades prodrà exercir els drets d´accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del seu consentiment donat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més a dalt o al correu electrònic PUGESCB@SANTFELIU.CAT.

Podrà dirigir-se a l´Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l énviament del formulari de recollida de dades vosté accepta la política de privacitat de ASSOCIACIO D´EMPRESARIS DELS POLIGONS D´ACTIVITAT ECONOMICA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.